Rašome 10 ir 12 kl lietuvių įskaitos kalbas
Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti
Vartotojas Pasisakymas
Žinutė parašyta: 2016-02-16 13:01:28 | Nuoroda

Rašome kalbas, planus, darome skaidres lietuvių kalbos 10 ir 12 klasės įskaitoms, galime pakonsultuoti dėl jūsų turimų darbų ar patarti ką rašyti.
Visa informacija apie mus tinklalapyje www.reikiapotemes.lt

KONTAKTAI:
Mob. tel.: 863080945; 863616303
El. paštas: lietuviuiskaita12@gmail.com.
Internetinė svetainė: www.reikiapotemes.lt
Skype: reikiapotemes
Facebook: reikia.potemes (pav. šypsenėlė mėlyname fone)

 

10 klasė

KALBA
1. Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią
privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į
gimtosios kalbos saugojimą.
2. „Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir
jo kalba.
3. Pristatykite Lietuvių kalbos instituto parengtus du–tris naujausius skaitmeninius lietuvių
kalbos išteklius. Argumentuotai aptarkite, kaip jie padeda mokytis lietuvių kalbos.
4. Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais,
aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.
5. Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir
naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite
šiai minčiai arba ją paneikite.
6. Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje
egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais,
pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo
kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.
7. Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų.
Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų.
8. Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose
ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų
pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.
9. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori
kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik
svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.
10. Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą.
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti
gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.
KULTŪRA
1. Meno kritikė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė kviečia pasivaikščioti po savo miestą ar
miestelį, pasižvalgyti į skulptūras ar lentelių užrašus ir sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi
konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo gyvenamosios aplinkos įdomybes.
2. Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje, nutarė
2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasidalykite
įžvalgomis, kokie renginiai padėtų bibliotekoms tapti kultūriniu traukos centru.
3. Festivalio „Kultūra – puikus būdas dialogui“ iniciatorius aktorius Gediminas Storpirštis
teigia, kad kultūrų pažinimas gali sujungti skirtingas tautas. Argumentuotai pristatykite savo
įžvalgas, kokie kultūriniai renginiai padėtų geriau pažinti vieniems kitus.
4. „Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus
atvaizdo?“ – klausia fotografė Dovilė Budreikaitė-Dagienė. Argumentuotai išsakykite savo
požiūrį į menininkės keliamą klausimą.
5. Kai kurios šalys turi senas tautinio kostiumo dėvėjimo tradicijas, o etiketo žinovai jį
prilygina vakarinei aprangai. Aptarkite tautinio kostiumo vilkėjimo tradicijas senovės ir šių
dienų Lietuvoje.
6. Pristatykite vieną–dvi šiuolaikinio meno parodas ir aptarkite, kuo įdomūs jose
eksponuojami kūriniai.
7. Kultūros paveldo viešinimas interneto erdvėse, pavyzdžiui, projektas „Lietuva senose
fotografijose“, leidžia dalytis fotoarchyvais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite,
kas dar skatintų domėjimąsi kultūros paveldu.
8. Pastaruoju metu populiaru Lietuvai reikšmingas datas paminėti netradiciniais renginiais,
kaip antai nujoti Vytauto Didžiojo keliais iki Juodosios jūros. Remdamiesi konkrečiais
pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į istorinių ar kultūrinių sukakčių minėjimo būdus.
9. Aktorius, bardas Giedrius Arbačiauskas teigia, kad jam būti savitam padeda dainuojamoji
poezija. Argumentuotai pasvarstykite, kokios kultūrinės veiklos skatina atrasti save.
10. Pristatykite iš savo miesto, miestelio ar krašto kilusius žymius žmones. Argumentuotai
paaiškinkite, kuo jie svarbūs Lietuvos kultūrai.

LITERATŪRA

1. Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems
pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma
pasakose.
2. „Kaip paskatinti skaityti mokinį, pavargusį nuo privalomų mokyklos skaitinių?
Geriausias būdas – leisti rinktis knygą pačiam“, – rašo žurnalistė Eglė Devižytė. Aptarkite,
kokias knygas renkatės skaityti jūs ir jūsų bendraamžiai.
3. „Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos
rankos paduoti“, – rašė poetas Marcelijus Martinaitis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais,
pasamprotaukite, ką jūs atrandate poezijoje.
4. Pasidomėkite, kokios Lietuvos literatūrinės premijos ir už ką skiriamos. Pristatykite du–
tris pasirinktus paskutinių metų laureatus.
5. Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę
daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi
skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami.
6. Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas –
„sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama
kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi savo skaitytais
kūriniais.
7. Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų
buvę.“ Argumentuotai pasvarstykite, apie kokius dar rašytojus galėtumėte taip pasakyti.
8. „Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir
garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė. Argumentuotai aptarkite,
kokios jūsų skaitytos knygos moko minėtų vertybių.
9. Aptarkite keletą pasirinktų rašytojų gyvenimo faktų ar epizodų, kurie jums padėjo geriau
suprasti autorių kūrybą.
10. Parenkite ir pristatykite literatūrinės kelionės po savo apylinkes programą.

12 klasė

1. Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės.
2. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. XX a. per. (Šatrijos Ragana ir kt.)
3. Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją.
4. Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą?
5. Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare?
6. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje (Jurgis Savickis ir kt.)
7. Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir kt.)
8. Asmenybės laikysena ribinėse situacijose (Nijolė Sadūnaitė ir kt.)
9. Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XX a. II pusės lietuvių literatūroje (Kazys Bradūnas ir kt.)
10. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?
11. Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje (Judite Vaičiūnaitė ir kt.)
12. Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)
13. Literatūra istorinės patirties liudijimas (Antanas Škėma ir kt.)
14. Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.)
15. Ezopo kalba sovietmečio literatūroje (Kazys Saja ir kt.)
16. Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (Šatrijos Ragana ir kt.)
17. Žaismas modernioje lietuvių literatūroje (Jurgis Savickis ir kt.)
18. Tėvas lietuvių literatūroje (Justinas Marcinkevičius ir kt.)
19. Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė (Jonas Basanavičius ir kt.)?
20. Tautosaka lietuvių literatūroje (Jonas Aistis ir kt.)

Raktiniai žodžiai:

Kalbejimas, poteme, potemes, potemes, iskaitos, iskaita, iskaita, iskaitos, rasinys, rasinys, atsiskaitymas, rasau, pupp, vbe, 2016, 10 klases, 12 klases, kalbejimai, rasinys 10kl kalbejimas, kalbejimo potemes, potemes su planais, kalbejimo egzaminas, kalbejimas, viesasis kalbejimas, kalbejimo iskaita, pupp potemes, vbe potemes, kalbejimo poteme, kalbejimo iskaitu potemes 2016
 

Žinutė parašyta: 2018-08-26 11:29:39 | Nuoroda

 Mes dirbame ir specializuojamės, kad padėtume jums užsiregistruoti į TOEFL, IELTS, IDP, ESOL, GMAT CELTA / DELTA, DEGREE, DIPLOMAS ir kitus anglų kalbos sertifikatus. Gaminame TOEFL ir IELTS, ESOL, CELTA / DELTA, DEGREE, DIPLOMAS anglų kalbos jums lengvai.

www.globalrealdocuments.com/
WhatsApp .............................. + 12182884075
Susisiekite ..............
Skype ............... freevisa334

PIRKTI FAKE IR REAL PASSPORTO VAIRAVIMO LICENCIJĄ ID CARD VISA SSN
Mes turime ilgametę patirtį gaminant originalius kokybės realius / klaidingus pasus, ID, vairuotojų licencijas ir daugybę kitų asmens tapatybės dokumentų, kurie tikrai pigūs tokiose šalyse kaip; Šveicarija, Jungtinė Karalystė, JAV, Ispanija, Švedija, Australija, Austrija, Kanada, Čilė, Danija, Ekvadoras, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Izraelis, Naujoji Zelandija, Pietų Afrika, e.t.c.
Pasai su lustu šioms šalims taip pat gali būti: Australija, Austrija, Suomija, Vokietija, Malaizija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Jungtinė Karalystė, JAV, e.t.c.
Mes taip pat galime pateikti dokumentus, tokius kaip leidimas dirbti, JK, JAV, Italijai, norėdami nurodyti kelias.
Galite tiesiogiai susisiekti su mumis, norėdami gauti papildomos informacijos ir pateikti užsakymą per žemiau esantį adresą ..

Pirkite originalą, pasą, atpažinimo korteles, vizą, vairuotojų licenciją, "Toefl", "Ielts", "Toeic", "Celta / Delt"
PIRKTI netikrą britų pasus (JK), amerikiečius, kanadiečius
Neteisingas tapatybės kortelės internete JAV, vairuotojo pažymėjimas
Pirkti netikrą gimimo liudijimus
PIRKTI FAKE VAIRAVIMO LICENCIJĄ
Įsigykite nekilnojamojo ES / JAV / Didžiosios Britanijos / Kanados pasus, vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės korteles, vizas, JAV žaliąją kortelę ir pilietybę.
pirkti originalius / padirbtus pasus, vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimus, diplomus, universitetinius laipsnius ir pan
PIRKTI AUKŠTOSIOS KOKYBĖS ARBA REALIZUOTOS PASSPORTO, ID KORTELIŲ, VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ, PATARIMĄ, tikruosius ar padirbtus pasus, vizą, Prancūzijos vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės korteles, diplomus, gimimo liudijimus ETC
Pirkite Visa, pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą, vairuotojo pažymėjimo stenogramas
Pirkti originalius FAKE pasus, ID kortelių tvarkyklių licenciją
Geriausi kokybiški naujoviški tikri ir padirbti identifikatoriai ir pasai, santuokos liudijimai ir vairuotojų licencijos ir kt. Dabar įsigiję aukštos kokybės produktus, turime geriausius HOLOGRAMŲ IR DUPLICATING MACHINES. Jame yra daugiau kaip 13 milijonų dokumentų, platinamų visame pasaulyje. - ID-scan-yes ...- HOLOGRAMAI : IDENTINIAI-BAR KODAI: IDS SCAN-UV: YESIDAS, KURIE GREITAI LAIVU

Mes garantuojame ir siūlome aukštos kokybės padirbtus sąskaitas šioms valiutoms;
EUR - euras
USD - JAV doleris
GBP - Didžiosios Britanijos svaras
INR - Indijos rupija
AUD - Australijos doleris
CAD - Kanados doleris
AED - Emyrato dirhamas
ZAR - Randas
CHF - Šveicarijos frankas
CNY - Kinijos juanis-ženminbi
MYR - Malaizijos Ringgitas
THB - tajų batis
Mes gaminame realius, registruotus ir neregistruotiems pasus, vairuotojų sąrašą šioms šalims:
JAV, Australija, Belgija, Brazilija, Brazilija, Kanados, Suomijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, , Meksika (Meksika), Pietų Afrika, Regionų, Kanados, Prancūzijos (Olandijos) (Olandijos ir Olandijos), Vokiečių (Vokietija), Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė), Diplomatinės, Kamufliažas,
DplicatesUSA (Jungtinės Valstijos), Australija, Belgija,
Brazilijos (Brazilijos) pasus parduoti,
Registruotas ir neregistruotas visų šalių pasas. Visas, biometrinis pasas, laipsniai, vairuotojų pažymėjimas, I.D kortelės. Mokymo pažymėjimai M GCSE, A lygiai,
Aukštųjų mokyklų diplomų sertifikatai, GMAT, MCAT ir LSAT egzaminų pažymėjimai, naujovių gimimo, santuokos ir mirties liudijimai, naujovių pasai ir nauji tapatybės paketai, pakartotiniai, klaidingi laipsniai / diplomai iš daugelio vidurinių mokyklų iš viso pasaulio (turime daugiau 3000 failų šablonai), visi sukurti, kad atrodytų 100% identiški originalo. Pasirinkta spausdinimas (jei dar neturime šablono failo - tiesiog atsiųskite mums el. Laišką ir galime atlikti bet kokius pakeitimus / pakeitimus, kaip nurodė jūsų instrukcijas). Antra , pilietybė, tapatybė, tapatybė, tapatybė, tapatybė, dokumentai, diplomatinė, pilietybė, kaip, kur įsigyti, įsigyti, pirkti, įsigyti, pagaminti, statyti, pasą, id, britų, Hondūras, JK, JAV, JAV, Kanados, Kanados , užsienio, viza, šveicariška, kortelė,
ID, dokumentas, gauti, vizos, kortelės, užsienio.
Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu ir bet kokiu pasirinkimu.

www.globalrealdocuments.com/
WhatsApp .............................. + 12182884075
Susisiekite ..............
Skype ............... freevisa334

Jei norite diskutuoti forume, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti Mano temos | Trinti temą | Redaguoti temą