Mokymo programos
Psichologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13024
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti psichologijos bakalaurus ir psichologijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologijos mokytojai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, ugdymo filosofiją, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, informacines technologijas, bei specialybinius dalykus: biologinius, kognityvinius ir emocinius psichikos pagrindus, raidos psichologiją, socialinę psichologiją, pedagoginę psichologiją, asmenybės psichologiją, psichologijos tyrimo bei vertinimo metodus, psichologinį konsultavimą.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas psichologijos laboratorijoje, kabinetuose universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktikų metu (20 savaičių) virtinami ir tobulinami mokinių ir mokymo proceso stebėjimo, psichologijos mokymo įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo, bendradarbiavimo su kitų sričių specialistais ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties magistrantūros studijų programose.
Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti psichologijos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti psichologo asistento ir psichologijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti perteikti psichologijos žinias įvairaus amžiaus žmonėms, taikyti įvairius psichologijos tyrimo metodus, vertinti mokinių atliekamus darbus bei lavinti jų kūrybinius gebėjimus, vykdyti prevencines programas, atlikti empirinio pobūdžio psichologinius tyrimus bei taikyti įvairius intervencijos metodus sprendžiant elgesio problemas;
- žinoti raidos, socialinę, pedagoginę, asmenybės psichologiją, psichologijos tyrimo bei vertinimo metodus, psichologinį konsultavimą, psichologines problemas, jų sprendimo būdus ir prevencijos galimybes;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu
Psichologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos bakalauro laipsnį ir psichologijos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti psichologu ar psichologijos mokytoju bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-10-22

Sveiki. Norėčiau sužinoti kokiais žemiausiais egzaminų balais priimama į valstybės finansuojamą mokslą ? Su kokiais žemiausiais balais į nefinansuojamą. kiek kainuoja mokama studijų programa ? dėkui