Mokymo programos
Psichologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612S10004
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus psichologijos bakalaurus, gebančius moksliškai ir etiškai taikyti psichologijos žinias įvairiomis aplinkybėmis, pasižyminčius plačia erudicija, aukšta psichologine kultūra bei turinčius nuolatinės profesinės saviugdos poreikį.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, logiką, etiką, ekonomiką, sociologiją, antropologiją, teisės bei vadybos pagrindus; studijų pagrindų dalykus: psichologijos mokslo raidą, matematinę statistiką ir statistinės duomenų analizės metodus, žmogaus anatomiją ir fiziologiją, psichologijos tyrimų metodologiją, kognityvinę psichologiją, asmenybės teorijas, raidos psichologiją, socialinę psichologiją, klinikinę psichologiją, organizacinę psichologiją, tarpkultūrinę psichologiją, profesinę psichologo etiką; specialybinius dalykus: psichofiziologinius matavimus, stebėjimo ir apklausų praktikumus, grupių vedimo praktikumą, psichologinį konsultavimą, anomalios raidos psichologiją, sveikatos psichologiją, psichopatologijos ir psichiatrijos pagrindus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti psichologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti profesionalaus psichologo asistento darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti priskirti stebimus reiškinius psichologiniams fenomenams, integruoti įvairias idėjas, mokslinių tyrimų duomenis bei skirtingus psichologinius požiūrius, kelti ir tikrinti hipotezes, apibrėžti tyrimo problemą ir savarankiškai atlikti empirinį tyrimą, analizuoti bei interpretuoti duomenis, pateikti tyrimo rezultatus bei formuluoti išvadas, analizuoti įvairius socialinių santykių aspektus, socialinių problemų ir konfliktų dinamiką, aiškinti priklausomybių požymius, vystymąsi ir pasekmes, atpažinti įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų požymius, kryptingai ir tikslingai tirti pasirinktą psichologinę problemą, taikyti psichologinio konsultavimo įgūdžius ir įvairias pokalbio valdymo technikas, dirbti su grupe ir valdyti grupinius procesus, dalyvaujant psichologinio konsultavimo ar kitokios psichologinės paramos teikimo procese bei vykdant psichologinį švietimą;
- žinoti biologinius psichikos bei žmogaus elgesio pagrindus, bendruosius pažintinius procesus, žmogaus psichologinę, socialinę ir pažintinę raidą, asmenybės individualiuosius skirtumus, jų raišką ir formavimosi prielaidas, intelektą, emocinius ir motyvacinius asmenybės reiškinius, socialinį žmogaus elgesį bei socialines sąveikas ir jų dėsningumus, socialinę kultūrinę įtaką asmenybei bei grupiniams procesams, žmogaus mokymo ir mokymosi procesus, psichikos sutrikimus, jų raišką ir kilmę, psichologijos tyrimo metodus, planavimą ir duomenų analizės metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Psichologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologo asistentu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti srityse, tiesiogiai nesusijusiose su psichologinės intervencijos ar psichologinio įvertinimo būtinybe, dirbti profesionalaus psichologo asistentu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-10-22

Sveiki. Norėčiau sužinoti kokiais žemiausiais egzaminų balais priimama į valstybės finansuojamą mokslą ? Su kokiais žemiausiais balais į nefinansuojamą. kiek kainuoja mokama studijų programa ? dėkui