Mokymo programos
Socialinis Darbas Medicinoje Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L51001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus socialinius darbuotojus, išmanančius socialinio darbo principus, teorijas, metodus ir gebančius šias žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.

Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją ir etiką, sveikatos psichologiją, informatiką, kalbas; studijų pagrindų dalykus: socialinio darbo pagrindus, komandos darbo ypatumus, socialinę politiką, ligos/negalios raišką asmens funkcionavimui; specialybinius dalykus: socialinio darbo teorijas, socialinį darbą su įvairiomis klientų grupėmis, socialinio darbo administravimą ir kt.

Praktinės studijos vyksta trimis etapais: orientacinė praktika, stebėtojo praktika, trijų etapų mokomoji praktika. Praktika skirta organizacijos pažinimui, socialinio darbo įgūdžių su individu, šeima, grupe įgijimui, aplinkos resursų pažinimo ir naudojimosi šiais resursais įgūdžių įgijimui. Ypatingas dėmesys praktikos metu skiriamas individualioms ir grupinėms supervizijoms, skatinant studentus analizuoti ir reflektuoti savo patyrimą. Praktinių studijų trukmė - 1100 val.

Visiems studijų programos studentams sudaromos galimybės dalinėms studijoms kitose Europos šalyse (Erasmus programos pagrindu).

Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus socialinio darbo medicinoje studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Socialinio darbo medicinoje studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais.
 

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs socialinio darbo bakalauro kvalifikaciją, turi:

- gebėti atpažinti ir vertinti kliento poreikius ir problemas įvairiuose kliento sistemos lygmenyse (mikro, mezo ir makro lygiuose), planuoti, organizuoti ir teikti socialinę pagalbą, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias praktikoje
- žinoti asmenybės, šeimos, visuomenės raidos ypatumus, ligos/ negalios raišką individo gyvenime, bendruomenės išteklius, sveikatos ir socialinės politikos ypatumus, paslaugų plėtotės sprendimus, socialinio darbo administravimo pagrindus, žinoti, kaip atlikti tyrimus, jų pagrindu vertinti, planuoti ir tobulinti socialinio darbo praktiką
- mokėti sukurti tarpusavio pasitikėjimu ir partneryste pagrįstą aplinką ir santykius su įvairių amžiaus grupių, įvairaus pobūdžio sveikatos problemas turinčiais klientais, dirbti komandoje su kitais sveikatos priežiūros specialistais, bendradarbiauti su kitomis socialinės pagalbos įstaigomis, planuoti, organizuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą.

Norintiems siekti socialinio darbo bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.

Įgiję socialinio darbo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniu darbuotoju socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos skyriuose, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių dienos centruose, bendruomenės centruose, vaikų, senų žmonių globos namuose, žmonių su negalia pensionatuose, ligoninėse, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenių centruose.
 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2013-05-24

Idomi programa ir praktika. Pries kelis metus baigiau sias studijas. Labiausiai patiko, kad daug saviraiskos ir daug praktikos valandu. Ismoksti kitaip ivertinti savo gebejimus, pazinti kitus zmones, vadinamuosius socialinio darbuotojo klientus. sioje srityje nedirbu, bet studijos praplete mano akirati ir tai ka suzinojau, neretai pritaikau kasdienybeje.