Mokymo programos
Teorinė fizika
Valstybinis kodas: 62102P114
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti fizikus, gebančius kurti, taikyti ir tobulinti fizikinių reiškinių tyrimo metodus ir modelius, užtikrinančius gilesnį gamtos reiškinių pažinimą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: matematinę fiziką, moderniąją optiką, medžiagotyrą, kvantinių sistemų teoriją, netiesinę dinamiką, atomo branduolio teoriją, atmosferos fiziką ir taikomuosius studijų dalykus: radioekologiją, darnų vystymąsi, genetiškai modifikuotus organizmus, fizikinius cheminius tyrimo metodus.
Praktinės studijos integruotos į kursinio projekto ir magistro darbo rengimą.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam studijas suteikiamas teorinės fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teorinės fizikos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Teorinės fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teorinės fizikos magistro kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teorinės fizikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su įvairiais matematikos ir statistikos metodais, valdyti informacines technologijas, analizuoti supantį pasaulį, išskirti dominuojančius jame procesus, aprašyti juos modeliais ir prognozuoti laukiamus rezultatus, įsisavinti ir diegti naujus tyrimo metodus, aiškiai ir išsamiai aprašyti gautus rezultatus bei pateikti juos seminaruose, konferencijose bei mokslinėje spaudoje;
- žinoti fizikos tarpdisciplininę sąveiką su kitomis fizinių ir technologijos mokslų kryptimis, radioekologiją, darnų vystymąsi, genetiškai modifikuotus organizmus, fizikinius cheminius tyrimo metodus;
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Fizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teorinės fizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teorinės fizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukščiausios kvalifikacijos tyrėjo darbą fizikos ir kitų fizinių mokslų srities kryptyse valstybinėse organizacijose, aukštų technologijų firmose, mokslinio tyrimo institutuose ir universitetuose, o taip pat administruojant ir rengiant įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju