Mokymo programos
Mokyklinė psichologija
Valstybinis kodas: 62106S103
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti psichologus, gebančius įvertinti ir psichologiniais metodais spręsti ugdymo įstaigose iškylančias psichologines problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mokyklinės psichologijos psichologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vaiko ir paauglio psichologiją bei psichopatologiją, vaiko ir paauglio psichoterapijos metodus, psichologinį vaiko ir paauglio įvertinimą, psichologo darbą ugdymo sistemoje, priklausomybių prevenciją, didaktikos psichologiją, karjeros konsultavimą mokykloje, šeimos psichoterapiją bei taikomuosius studijų dalykus: asmenybės sutrikimus, psichikos sveikatą, ugdymo psichologiją, streso įveikimo modelius, psichosocialinę reabilitaciją..
Praktinės studijos vyksta švietimo (mokslo ir mokymo), socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos institucijose, atliekant pažintinę ir mokomąją praktiką. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami svarankiško darbo organizavimo, psichologinio įvertinimo, konsultavimo, profilaktinio darbo, komunikavimo, mokslinio tiriamojo darbo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus mokyklinės psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Mokyklinės psichlogijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems mokyklinės psichologijos psichologo kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokyklos psichologu.
Asmuo, įgijęs psichologijos magistro kvalifikaciją, turi:
gebėti naudotis psichologinės diagnostikos metodais, naujausių teorijų pasiekimais, taikyti juos praktikoje, savarankiškai vykdyti vertinamuosius ir mokslinius tyrimus, dalyvaujančius švietimo politikos formavime, teikti psichologinę pagalbą savo kompetencijos ribose;žinoti vaiko ir paauglio pažintinių procesų bei asmenybės raidą, vaiko ir paauglio psichopatologijos simptomus, jų psichikos sutrikimų diagnostinius kriterijus, pagrindinius psichologinius korekcinius metodus, psichoterapijos metodus ir jų taikymo galimybes, psichologinio vaiko įvertinimo ypatumus, psichologo darbo ugdymo sistemoje principus, specialiųjų poreikių vaikų raidos sutrikimus bei korekcijos galimybes, psichikos sveikatos teorijas, streso įveikimo modelius, konfliktų rūšis bei jų valdymą, priklausomybių rūšis bei prevenciją, karjeros konsultavimo būdus mokykloje, socialinio darbo vaiko gerovės srityje specifiką, matematinės statistikos metodų taikymą psichologijoje;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Psichologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokyklos psichologu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokyklos psichologu švietimo sistemoje, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju