Mokymo programos
Psichologija
Valstybinis kodas: 62106S107
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti pagilintų vystymosi psichologijos žinių turintį psichologą praktiką, gebantį integruoti psichologijos ir edukologijos žinias švietimo, ugdymo ir psichologinės pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: motyvacijos vystymosi psichologiją, vystymosi sutrikimų priežastis ir specialiąją psichologiją, raidos ir mokymosi teorijų sąsajas; taikomuosius studijų dalykus: karjeros psichologiją, kūrybiškumo ugdymo programas ir metodus ir kitus dalykus.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose ir pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose. Praktinių studijų trukmė ? 16 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais psichologiniais tyrimais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio bei praktinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus psichologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti psichologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju