Mokymo programos
Valdymo technologijos
Valstybinis kodas: 621H66001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius procesų ir sistemų valdymo technologijų, modernios automatinio valdymo teorijos ir šiuolaikinės automatizavimo įrangos žinių, gebančius savarankiškai analizuoti ir tirti sistemų ir technologinių procesų valdymo problemas, formuluoti ir spręsti jų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo algoritmų kūrimo uždavinius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji valdymo sistemų magistrai studijuoja: sistemų modeliavimą ir identifikavimą, informacines valdymo technologijas, šiuolaikinės aplinkosaugos ir technologijų valdymą, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Intelektualių valdymo sistemų (vaizdų analizę ir atpažinimą, intelektualaus valdymo metodus, duomenų formavimą ir analizę intelektinėse sistemose, signalų suderinimo įrangos optimizavimą).
2. Mechatroninių sistemų (integruotas mechatronines bei skaitmenines valdymo sistemas, valdymo sistemų komunikacijas, diagnostiką ir patikimumą, robotiką, elektros energijos keitimą ir šio proceso valdymą).
3. Procesų valdymo (signalų apdorojimą procesų valdymo sistemose, procesų vizualizacijos sistemas, pramoninius komunikacijų tinklus, programuojamąsias procesų valdymo sistemas).
4. Valdymo sistemų (skaitmenines valdymo sistemas, duomenų apdorojimo technologijas, valdiklių sintezę, moderniąją automatinio valdymo teoriją, kompiuterines įrenginių valdymo sistemas ir komunikacijas).
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Asmenys, neturintys valdymo sistemų bakalauro kvalifikacinio laipsnio, papildomai studijuoja elektronikos ir elektros inžinerija studijų krypties dalykus (iš viso 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas valdymo sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Valdymo technologijų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Valdymo technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti valdymo sistemų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Valdymo sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gamybos ir technologinių procesų automatizavimo sistemų tyrimo, projektavimo, valdymo kompiuterizavimo, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų, transporto, paslaugų įmonėse ir projektavimo organizacijose.
Asmuo, įgijęs valdymo sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti valdymo objektų ir sistemų teorinius bei praktinius tyrimus; teikti konsultacijas valdymo sistemų tyrimo, projektavimo, derinimo ir eksploatavimo srityse; koordinuoti projektus, orientuotus į pažangių valdymo technologijų pritaikymą ir šiuolaikinės automatizavimo įrangos diegimą; analizuoti valdomus procesus, valdymo algoritmus ir sistemas, pristatyti valdymo technologijų galimybes specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti, valdyti valdymo sistemų projektavimo, diegimo procesus; vertinti tarpusavyje sąveikaujančių technologinių, techninių, ekonominių veiksnių įtaką valdomiems procesams; nustatyti valdymo efektyvumo kriterijus ir rodiklius;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus valdymo objektų ir sistemų tyrimų, naujų valdymo technologijų analizės rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias teorines ir praktines valdymo technologijų, informacinių technologijų, matavimų technikos žinias, taip pat per savarankiškus valdymo objektų ir sistemų tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias procesų ir sistemų valdymo, valdymo technologijų, informacinių technologijų srityse ir jas pritaikyti; atrasti konkrečių procesų, objektų valdymo ypatumus, atliekant jų teorinius ir eksperimentinius tyrimus;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, įvertinant kintančią valdymo technologijų techninę bazę; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant valdymo technologijų techninės bazės pasikeitimų keliamus reikalavimus ir siekiant specifinių procesų ir objektų valdymo kompetencijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas, dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas, socialines normas ir santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Valdymo sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties valdymo sistemų šakos programas.
  Norintiems siekti valdymo sistemų magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti valdymo technologijų srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję valdymo sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti gamybos ir technologinių procesų automatizavimo sistemų tyrimo, projektavimo, valdymo kompiuterizavimo, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju