Mokymo programos
Valdymo inžinerija
Valstybinis kodas: 621H66002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių teorinių automatizavimo ir valdymo sistemų inžinerijos žinių, gebančius jas taikyti analizuodamas sistemų ir procesų valdymo problemas bei dirbti pažangių sistemų projektavimo, valdymo kompiuterizavimo, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros inžinerijos magistrai studijuoja automatikos sistemų projektavimą, informacines valdymo technologijas, šiuolaikinę aplinkosaugą ir technologijų valdymą, valdymo sistemų diagnostiką ir patikimumą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Mechatroninių sistemų (pramonės įrenginius ir jų valdymo sistemas, integruotas mechatronines sistemas, robotiką, technologinių procesų eksperimentinę analizę).
2. Pramonės automatikos (robotiką, valdymo sistemų komunikacijas, kompiuterines įrenginių valdymo sistemas, jų komunikacijas).
3. Procesų automatizavimo sistemų (programuojamąsias procesų valdymo sistemas, pramoninius komunikacijų tinklus, intelektualias procesų valdymo sistemas, automatinio reguliavimo sistemų derinimą).
4. Valdymo sistemų inžinerijos (automatizavimo projektų diegimo technologiją, valdymo sistemų įrangos komponavimą ir komunikacijas, valdiklių sintezę).
5. Valdymo sistemų saugos inžinerijos (automatizavimo projektų diegimo technologiją, automatikos ir valdymo sistemų saugą, darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą).
Iš viso studijuojama 13 dalykų.
Asmenys, neturintys elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja elektros ir valdymo inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Valdymo inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Valdymo inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti elektros inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti pažangių sistemų projektavimo, valdymo kompiuterizavimo, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti valdymo objektų ir sistemų praktinius tyrimus; teikti konsultacijas valdymo sistemų projektavimo, diegimo, derinimo, eksploatavimo srityse; koordinuoti projektus, orientuotus į pažangių valdymo sistemų ir inovacijų diegimą; analizuoti valdomus procesus, valdymo algoritmus ir sistemas, pristatyti valdymo sprendimų galimybes specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti valdymo sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo procesus; vertinti tarpusavyje sąveikaujančių technologinių, techninių, ekonominių veiksnių įtaką valdomiems procesams; nustatyti valdymo efektyvumo kriterijus ir rodiklius;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus technologinių procesų ir sistemų valdymo problemų tyrimų ir naujų inžinerinių sprendimų analizės rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias teorines ir praktines valdymo sistemų inžinerijos, informacinių technologijų, matavimų technikos žinias, taip pat per savarankiškus valdymo objektų ir sistemų tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias procesų ir sistemų valdymo, valdymo sistemų inžinerijos, informacinių technologijų srityse ir jas pritaikyti; atrasti konkrečių procesų ir objektų valdymo ypatumus, atliekant jų analizę ir eksperimentinius tyrimus;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, įvertinant kintančią valdymo sistemų inžinerijos techninę bazę; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant valdymo sistemų inžinerijos techninės bazės pasikeitimų keliamus reikalavimus ir siekiant specifinių procesų ir objektų valdymo kompetencijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektros inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti elektros inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektros inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti pažangių sistemų projektavimo, valdymo kompiuterizavimo, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju