Mokymo programos
Statybos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H20001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius mokslinio tiriamojo, eksperimentinio, analitinio ir projektavimo darbo gebėjimų, būtinų savarankiškai atliekant kompleksines statybos inžinerijos ir mokslinio tiriamojo bei analitinio darbo užduotis, projektavimo, statybos ir statybos priežiūros darbus, gebančius rengti alternatyvius bei optimalius statybos sprendimus, moksliškai juos pagrįsti, taikyti šiuolaikinius statybos procesų tyrimo metodus, kompiuterinę techniką ir specialiąją programinę įrangą bei dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: konstrukcijų kompiuterinį skaičiavimą ir optimizavimą, statybos sprendimų optimizavimo teoriją, betonotyrą, statybinę šiluminę fiziką, statybinių gaminių ir konstrukcijų tyrimo metodus, medžiagų ir konstrukcijų patikimumą ir ilgaamžiškumą, statybos inžinerinių sprendimų efektyvumo teoriją, ir taikomuosius studijų dalykus bei kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Statybos medžiagotyros (statybinių medžiagų chemiją, technologinių procesų modeliavimą ir optimizavimą, statybinių gaminių lanksčiąsias technologijas).
2. Statybos technologijų (specialiąsias statybos darbų technologijas, statybos projektų vadybą).
3. Statinių konstrukcijų (gelžbetonio konstrukcijų tyrimus, medinių ir metalinių konstrukcijų tyrimus).
Iš viso studijuojama 18 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Statybos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Statybos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti statybos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas statybos veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti statybinės veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus statybinės veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus statyboje;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus statybinės veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės statybos veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus statybos inžinerijoje sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės statybos veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus statybos inžinerijos veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje statybos veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant statybinės veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju