Mokymo programos
Naftos technologiniai procesai
Valstybinis kodas: 621H81003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji naftos technologinių procesų studijų programa skirta rengti chemijos inžinerijos magistrus, turinčius žinių apie masės mainų procesus, organinės sintezės procesų teoriją, geologinius procesus, vykstančius Žemės gelmėse ir jos paviršiuje, Žemės plutą sudarančias uolienas ir mineralus, naftos rūšis, svarbiausias reologines savybes, angliavandenilių natūralių rezervuarų fluidų savybes, fluidų migracijos per rezervuaro uolienas sistemas, naftos gavimo, perdirbimo, transportavimo bei naftos atliekų nukenksminimo technologijas, technologinių procesų optimizavimą ir valdymą, mokslinių tyrinėjimų pagrindus, gebančius teorines žinias bei praktines naujoves taikyti mokslinėje veikloje, analizuoti ir vertinti naujas naftos gavybos, perdirbimo bei chemijos technologijas socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, savarankiškai organizuoti ir vykdyti eksperimentinius tyrimus, pradedant problemos formulavimu, metodo ir įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu, dirbti su bandymų ir matavimų įranga, kvalifikuotai spręsti gamybines problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji chemijos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: naftos chemiją ir technologiją, Lietuvos žemės gelmių sandarą ir išteklius, fluido dinamiką ir reologiją, angliavandenilių natūralių rezervuarų inžineriją, naftos terminalus ir linijas, naftos gavybos inžineriją, naftos atliekų nukenksminimo technologijas, mokslinių tyrinėjimų pagrindus; taikomuosius studijų dalykus: masių mainų procesus, organinių procesų cheminę kinetiką ir kt.
Vykdoma mokslinio tiriamojo darbo praktika. Praktika skirta įgyti gebėjimų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai taikant žinomus analizės metodus, išmokyti magistrantus įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, rengti medžiagą publikacijoms ir daryti mokslinius pranešimus, dalyvauti diskusijose, ugdyti magistrantų mokslinę mintį ir mokslinio darbo patirtį. Mokslinio tiriamojo darbo trukmė - 560 val.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus naftos technologinių procesų studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Naftos technologinių procesų studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti chemijos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju