Mokymo programos
Mokyklinė psichologija
Valstybinis kodas: 621S18003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti psichologus, gebančius įvertinti ir psichologiniais metodais spręsti ugdymo įstaigose iškylančias psichologines problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mokyklinės psichologijos psichologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vaiko ir paauglio psichologiją bei psichopatologiją, vaiko ir paauglio psichoterapijos metodus, psichologinį vaiko ir paauglio įvertinimą, psichologo darbą ugdymo sistemoje, priklausomybių prevenciją, didaktikos psichologiją, karjeros konsultavimą mokykloje, šeimos psichoterapiją bei taikomuosius studijų dalykus: asmenybės sutrikimus, psichikos sveikatą, ugdymo psichologiją, streso įveikimo modelius, psichosocialinę reabilitaciją..
Praktinės studijos vyksta švietimo (mokslo ir mokymo), socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos institucijose, atliekant pažintinę ir mokomąją praktiką. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami svarankiško darbo organizavimo, psichologinio įvertinimo, konsultavimo, profilaktinio darbo, komunikavimo, mokslinio tiriamojo darbo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus mokyklinės psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Mokyklinės psichlogijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems mokyklinės psichologijos psichologo kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju