Mokymo programos
Organizacinė psichologija
Valstybinis kodas: 621S15002
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti organizacijos psichologus ? aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti naujausias psichologijos bei vadybos žinias organizacijų valdymo, veiklos efektyvumo, darbo organizavimo, teisės ir profesinės etikos srityse, mokslinio darbo principus, analizuoti individo bei organizacijos tarpusavio sąveiką, kritiškai vertinti ir taikyti teorines bei praktines naujoves ir gebančius savo profesines kompetencijas pritaikyti įgyvendinant organizacijos tikslus ekonominių ir socialinių pokyčių sąlygomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijų programoje numatyti papildomi pagrindinių studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: organizacinė psichologija, neurofiziologija, psichodiagnostika.
Būsimieji organizacijų psichologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vadovavimo psichologiją, personalo psichologiją, tyrimus organizacijoje, konsultavimą organizacijoje, psichologinių tyrimų metodologiją, darbo psichologiją, darbo teisę ir profesinę etiką bei taikomuosius studijų dalykus: asmenybės sutrikimus, psichikos sveikatą, ugdymo psichologiją, streso įveikimo modelius, psichosocialinę reabilitaciją.
Praktinės studijos vyksta įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, atliekant mokomąją praktiką, skirtą organizacijos pažinimui bei praktinių psichologo darbo organizacijoje įgūdžių ugdymui. Praktinių studijų trukmė ? 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, mokslinių tyrimų, personalo vertinimo, konsultavimo, mokymo, atrankos ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus organizacinės psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Organizacinės psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems organizacijos psichologo karjeros.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju