Mokymo programos
Elektros energetika
Valstybinis kodas: 621H63001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių elektros tiekimo, elektros sistemų patikimumo ir kokybės, jų modeliavimo, teisės žinių, gebančius spręsti elektros energetikos ir racionalaus elektros panaudojimo uždavinius, tirti elektros energetikos vyksmus ir kurti naujus elektros sistemų elementus bei dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį, vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elektros tiekimą, elektros sistemų patikimumą ir kokybę, ir taikomuosius studijų dalykus: inžinerįijos ekonomiką, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Elektros sistemų ir jų valdymo (atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijas, elektros sistemų planavimą ir modeliavimą).
2. Elektros skirstymo tinklų valdymo sistemų technologijų (elektros skirstymo sistemų automatizavimą, elektros skirstymo sistemų procesus, aktyviuosius elektros tinklus).
3. Energetikos vadybos (energetinę sistemų analizę, verslo pagrindus ir finansus, marketingo valdymą).
Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektros energetikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Elektros energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį, vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti energetikos srities taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas elektros energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo srityse; vykdyti ir derinti personalo ir kitų žmonių elektrosaugos, kvalifikacijos kėlimo ir naujų techninių sprendimų diegimo srityse; analizuoti kolektyvo, savo veikos ar energetinio įrenginio darbo rezultatus ir juos pristatyti auditorijai;
 • gebės tirti ir tobulinti elektros energijos gamybos efektyvumą gerinančius procesus, numatyti ir vertinti efektyvumą gerinančias priemones, nustatyti veiklos prioritetus ir atsižvelgti į galiojančius šalies bei tarptautinius standartus;
 • gebės priimti naujus elektros energijos gamybos ir perdavimo procesų išlaidas optimizuojančius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais; vertinti etinius veiklos rezultatus bei socialines pasekmes.

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias elektros energetikos ir artimų sričių profesines žinias, taip pat jas papildyti savo taikomųjų tyrimų žiniomis;
 • mokės įvertinti kitų specialistų atliktų tyrimų bei literatūros siūlomus sprendimus ir juos pritaikyti savo darbe;
 • žinos naujų duomenų ar kitur pritaikytų sprendimų paieškos būdus bei informacijos kaupimo sistemas, mokės optimizuoti sprendimų paiešką;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines ir taikomųjų tyrimų žinias savo veikloje, jas pritaikyti nuolat kintančioje profesinėje veikloje;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas, dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas, socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energetikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti energetikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti energetikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį, vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju