Mokymo programos
Programų sistemų inžinerija
Valstybinis kodas: 621E16001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, gebančius sistemiškai analizuoti bei įvertinti kompiuterizuojamą aplinką, kurti ir įdiegti programinę įrangą, savarankiškai atlikti kompiuterių srities taikomuosius mokslinius tyrimus, įsisavinti šiuolaikines automatizuotas programų projektavimo bei vadybos priemones, turinčius išsamių fundamentinių programų sistemų inžinerijos žinių, praktinio projektavimo įgūdžių ir pasirengusius profesinei programų sistemų inžinerijos veiklai bei dirbti tiriamąjį, programavimo, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi turėti informatikos inžinerijos ar informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: reikalavimų programoms analizę, programų inžinerijos valdymą ir procesus, sistemų modeliavimą ir validavimą, duomenų projektavimą, programų testavimo metodus, programų kūrimo priemones, programų priežiūrą ir tobulinimą, programų kokybės analizę, ir taikomuosius studijų dalykus: programinės įrangos įdiegimo tyrimą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Programų sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ir fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Programų sistemų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos inžinerijos ar informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, programavimo, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti pasirinktos kompiuterių taikymo srities mokslinius tyrimus; teikti konsultacijas programinės įrangos projektavimo srityje; koordinuoti programinės įrangos kūrimo projektus; analizuoti kompiuterizuojamą aplinką ir pristatyti analizės rezultatus informatikos specialistams;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti programų inžinerijos procesus; vertinti programų sistemų projektavimo efektyvumą; nustatyti programinės įrangos kūrimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus kompiuterizuojamos aplinkos analizės ir programinės įrangos projektavimo tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias programų sistemų inžinerijos žinias, taip pat žinias, įgytas atliekant programinės įrangos projektavimo taikomuosius tyrimus;
 • gebės įvertinti naujausias kompiuterinių sistemų projektavimo žinias ir jas pritaikyti;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus programų sistemų inžinerijoje; plėtoti turimas programų sistemų projektavimo, programinės įrangos testavimo, programų sistemų inžinerijos, programų inžinerijos vadybos ir sistemų modeliavimo kompetencijas, įvertinant ypatingai greitai besikeičiančias informacines technologijas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, programavimo, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju