Mokymo programos
Vienlustės sistemos
Valstybinis kodas: 621E10001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių fundamentinių žinių apie lustų projektavimo procesus, sistemų aprašymo kalbas ir sintezę, gebančius atlikti vienlusčių sistemų taikymo srities analizę ir taikyti sistemų inžinerijos žinias projektavimo procese, savarankiškai vykdyti mokslo tiriamuosius darbus, naudoti aukšto lygio aprašymo kalbas, šiuolaikines automatizuotas lustų projektavimo sistemas bei technologijas, dirbti tiriamąjį, vienlusčių sistemų projektavimo, programavimo ar kitą inžinerinį bei vadovaujantį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mikrotechnologijų fizikiniai pagrindus, lustų projektavimą, sistemų aprašymo kalbas, integrinių schemų technologijas, mikrosistemų technologijas ir projektavimą, sistemų sintezę, lengvai testuojamas sistemas, komponentinę projektavimo metodologiją, sistemų prototipų projektavimą, ir rengia taikomojo pobūdžio tiriamąjį projektą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 14 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Vienlusčių sistemų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ir fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vienlusčių sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos inžinerijos, informatikos, elektros inžinerijos ar elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, vienlusčių sistemų projektavimo, programavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti lustų taikymo uždavinių formalizavimą ir sprendimą; teikti konsultacijas lustų taikymo ir projektavimo srityje; koordinuoti vienlusčių sistemų kūrimo projektus; analizuoti lustų taikymo sritis, naujas technologijas ir pristatyti analizės rezultatus lustų projektavimo specialistams;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti lustų projektavimo procesus; vertinti vienlusčių sistemų projektavimo efektyvumą; nustatyti tokių sistemų kūrimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus vienlustės sistemos taikymo srities analizės ir sistemos prototipo tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias vienlusčių sistemų inžinerijos žinias, taip pat žinias, įgytas atliekant vienlusčių sistemų projektavimo taikomuosius tyrimus;
 • gebės įvertinti naujausias vienlusčių sistemų projektavimo žinias ir jas pritaikyti;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus vienlusčių sistemų inžinerijoje; plėtoti turimas vienlusčių sistemų projektavimo, sistemų aprašymo kalbų, sistemų modeliavimo, sintezės ir testavimo kompetencijas, įvertinant ypatingai greitai besikeičiančias lustų projektavime naudojamas technologijas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, vienlusčių sistemų projektavimo, programavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju