Mokymo programos
Medienos inžinerija
Valstybinis kodas: 621J53001
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių medienos gaminių ir technologijų kompiuterizuoto projektavimo žinių ir įgūdžių, gerai perpratusius pagrindines medienos apdirbimo ir medienos gaminių technologijas, galinčius savarankiškai atlikti sudėtingus tyrimus, mokančius naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, gebančius vadovauti pramoninei gamybai bei dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą įstaigose ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: medienos technologinių procesų modeliavimą, modifikuotą medieną, pjovimo paviršių inžineriją, fizikinius medžiagų tyrimo metodus, technologinių procesų diagnostiką, medienos gaminių dizainą, inžineriją ir kokybės analizę, medienos ir drėgmės sąveiką, medienos pjovimo įrankių patvarumą ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 18 dalykų.
Asmenys, neturintys pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja medienos gaminių dizaino ir technologijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 8 kreditai).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Medienos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Medienos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems pramonės inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą įstaigose ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti medienos inžinerijos taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių medienos inžinerijos profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti medienos sektoriaus įmonių rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus medienos inžinerijos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką medienos sektoriaus įmonių efektyvumui; nustatyti medienos produktų kokybės ir gamybos standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias medienos inžinerijos ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius medienos inžinerijos tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias medienos medžiagų ir gaminių inžinerijos ir jai artimų ar giminingų sričių žinias, ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus medienos inžinerijos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančiame medienos sektoriuje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant medienos inžinerijos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant artimų medienos sektoriui veiklos sričių funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą įstaigose ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju