Mokymo programos
Siuvinių dizainas ir technologija
Valstybinis kodas: 621J40003
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių žinių apie naujausios kartos aprangos ir siuvinių medžiagas, jų sandarą, medžiagose vykstančius fizikinius cheminius procesus, medžiagų ir gaminių savybių ir kokybės tyrimo, vertinimo, prognozavimo metodus ir priemones, mados raidos dėsningumus, siuvinių asortimentą, mados kolekcijų kūrimą, siuvinių modelinių konstrukcijų paruošimą, naujausias siuvinių aprangos gamybos skaitmenines technologijas ir įrangą, gebančius savarankiškai projektuoti gaminius ir jų gamybos technologijas, organizuoti ir valdyti gamybą, atlikti sudėtingus gaminių ir medžiagų tyrimus bei dirbti mokslinį tiriamąjį, inžinerinį, vadybinį darbą aprangos gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tarptautinę aprangos gamybą, aprangos gamybos skaitmenines technologijas, techninę kūrybą, marketingo valdymą, ekologiškos aprangos inžineriją, ir taikomuosius studijų dalykus: mados kolekcijų dizainą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Asmenys, neturintys pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja siuvinių dizaino ir technologijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 8 kreditai).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Siuvinių dizaino ir technologijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Siuvinių dizaino ir technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems pramonės inžinerijos arba jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, inžinerinį, vadybinį darbą aprangos gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti aprangos inžinerijos taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių aprangos inžinerijos profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti aprangos pramonės įmonių veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus aprangos inžinerijos veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aprangos pramonės įmonių veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo aprangos gaminių kokybės ir gamybos standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities aprangos inžinerijos ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus aprangos inžinerijos taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias aprangos medžiagų ir gaminių inžinerijos žinias profesinės veiklos ir jai artimosų ar giminingųose sričiųtyse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos aprangos inžinerijos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje aprangos pramonėje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant aprangos pramonės veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų aprangos inžinerijai profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, inžinerinį, vadybinį darbą aprangos gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju