Mokymo programos
Bitininkystės Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 261062108
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos apibūdinimas

Bičių nauda yra visapusė: jos apdulkina augalų žiedus, o bičių produktai yra maistas, ir vaistas. Todėl bitininkystė tampa vis populiaresnė.
Ši mokymo programa skirta pradedantiems bitininkams, taip pat norintiems turėti malonų užsiėmimą ar net verslą. Mokydamiesi pagal šią programą, klausytojai teoriškai ir praktiškai susipažins su darbais bitynuose, su bičių šeimos biologija, bičių priežiūra atskirais metų laikotarpiais, bitininkavimo būdais, bičių produktų rinkimo, laikymo ir realizavimo taisyklėmis, su bičių perų ligomis ir kenkėjais. Dalyviai gaus informacinę, metodinę bei praktinę medžiagą. Mokymo kursai bus pritaikyti prie klausytojų poreikių ir bitininkystės darbų sezoniškumo.
Kursus tikslinga vykdyti sesijomis po dvi savaites: balandžio, gegužės mėnesiais, o baigiamąjį mokymo etapą - rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais.
Dėstyti pagal šią programą gali asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagoginio, gamybinio praktinio darbo patirtį ir tinkamą dėstomo dalyko kvalifikaciją. Praktiniams užsiėmimams gali vadovauti asmenys, turintys labai gerą praktinio darbo patirtį.
Kursų dalyviams, išklausiusiems mokymo programos kursą ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, bus išduodami nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 1500).
Programą rengė Julikas Simonaitis, Joniškėlio Igno Karpio aukštesniosios žemės ūkio mokyklos vyr. dėstytojas

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Baigęs šią mokymo programą, klausytojai turi žinoti:
bitininkystės reikšmę;
bičių ir jų šeimų biologiją;
bičių šeimų vystymąsi ir jo reguliavimą ištisus metus;
bičių rasių ir jų linijų savybes, selekcijos pagrindus;
bičių ligas ir kenkėjus;
bitininkavimo technologijas;
normatyvinių dokumentų reikalavimus bitininkystės produkcijos kokybei ir laikymui;
rinkos reikalavimus bičių produktams;
darbų saugos reikalavimus;
bitininkystės verslo esmę ir vadybą;

Baigęs šią mokymo programą, klausytojas turi gebėti:
įvertinti bičių šeimų vystymosi ypatumus, priežastis;
atlikti pavasarinę priežiūrą;
išplėsti ir prižiūrėti lizdą;
įvertinti bičių šeimos stiprumą;
įvertinti bičių ganyklas ir jas gerinti;
kopti medų ir paruošti bites žiemai;
auginti bičių motinėles ir atiduoti šeimoms;
dauginti bičių šeimas;
pagal klinikinius požymius atpažinti bičių ir jų perų ligas, taikyti efektyvius ligų prevencijos ir gydymo būdus;
pagal bičių ganyklų pobūdį pasirinkti bičių rases (linijas);
dirbti laikantis saugos darbų reikalavimų;
pagal bičių rasę pasirinkti avilio tipą;
sukomplektuoti bitynui reikalingą inventorių;
suteikti pirmąją pagalbą bičių sugeltiems žmonėms, gyvuliams, susižeidusiems ar kitaip nukentėjusiems žmonėms.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla Pasvalio r. Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2016-08-13

kokia yra šių kursų kaina? kada jie prasideda ir kada baigiasi?