Mokymo programos
Pramonės inžinerija ir vadyba
Valstybinis kodas: 621H77003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių inžinerinių ir ekonomikos bei vadybos žinių, operacijų valdymo, gaminio ir jo gamybos procesų kūrimo įgūdžių, gebančius taikyti matematinio modeliavimo, sisteminės analizės, kompiuterinio projektavimo metodus, greitai adaptuotis nuolat besikeičiančioje pramonės ir verslo aplinkoje, steigti savo verslą bei gebėti siekti (know-how) informacijos taikant savo profesinį ir intelektinį patyrimą bei dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: pramoninės gamybos sistemas, inžinerinių operacijų strategiją, kompiuterinį gamybos integravimą, modernų organizacijos valdymą, ir taikomuosius studijų dalykus: operacijų tyrimą, finansų vadybą, gamybinį marketingą, gamybos planavimą ir valdymą, produktyvumo vadybą, kokybės vadybą, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 18 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti gamybos sistemose naudojamų technologijų efektyvumo tyrimus; teikti konsultacijas gamybos sistemose naudojamų procesų kokybei didinti ir įvertinti; koordinuoti projektus inovatyviems gaminiams ir procesams, grįstiems lazerinėmis, informacinėmis ir kitomis aukštosiomis technologijomis;
 • gebės tirti, projektuoti ir valdyti lanksčias gamybos sistemas, naudojančias mechaninio apdirbimo, štampavimo, suvirnimo ir rinkimo procesų technologijas, leidžiančias didinti darbo našumą;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, grįstus gamybos sistemos ir programinio valdymo įrenginių bei robotų veiklos efektyvumu, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, mažinančius darbuotojų skaičių gamybos systemose, bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti ir kurti žinias bei naujausias technologijas, ypač naudojančias robotus detalėms tvirtinti ir nuimti mechaninio apdirbimo, lazerinio pjaustymo ir suvirinimo linijose;
 • gebės įvertinti naujausias žinias, kuriant inovatyvius mechaninius gaminius, orientuotus įvairioms vartotojų grupėms, akcentuojančioms jų įvairumą ir išskirtinimą;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, integruojant inžinerinius ir vadybinius metodus, padedančius kurti konkurencingus gaminius ir jų gamybos technologijas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju