Mokymo programos
Avalynės Taisytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262054211
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 14 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - parengti antro lygio profesinę kvalifikaciją atitinkantį profesinį pasirengimą turintį avalynės taisytoją, sugebantį atlikti visas avalynės taisymo operacijas, teisingai nustačius jos būklę, tinkamai pasirinkus taisymo būdus, medžiagas ir įrankius, atlikti avalynės apdailos darbus ir įvertinti pataisytos avalynės kokybę.
Programa parengta remiantis anksčiau taikyta antro lygio avalynės taisytojo mokymo programa ir įvertinant šiandieninius darbo rinkos pokyčius bei poreikius.
Programa numato suteikti svarbiausių bendrų žinių apie avalynę bei kitus odos gaminius, žinių apie avalynės bei kitų odos gaminių gamybos procesą, naudojamus įrankius, mažosios mechanizacijos priemones, įrengimus, išmokyti būsimąjį avalynės taisytoją nustatyti odos gaminių eksploatacijos metu atsiradusias ydas, numatyti taisymo technologinį nuoseklumą, naudoti tinkamas žaliavas, įrankius bei įrengimus, kokybiškai atlikti įvairius taisymo darbus, tinkamai valdyti siuvimo mašinas bei kitus įrenginius.
Programos mokymo plane pateiktas atskirų dalykų eiliškumas atspindi racionalią jų nagrinėjimo seką: nuo įvadinių temų iki sudėtingo stambaus taisymo, gaminių perdarymo.
Teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktiniu mokymu santykiu 1:3.
Praktinis mokymas vyksta socialinių partnerių bazėje arba įrengtose dirbtuvėse, kurios aprūpintos būtinais įrankiais ir įrengimais: šlifavimo, odų ar gumų frezavimo, padų klijavimo, siuvimo mašinomis, odų storio lyginimo ir kitais įrengimais. Praktinio mokymo dirbtuvėse atliekami visi avalynės bei kitų odos gaminių taisymo darbai, ugdomi profesiniai gebėjimai ir darbo bei veiklos gebėjimai. Programa numato taikyti įvairias aktyvaus mokymo formas ir teikti paramą besimokantiems.
Baigiamasis besimokančiųjų žinių ir gebėjimų patikrinimas vyksta kvalifikacinio egzamino forma. Baigiamasis kvalifikacijos egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Užduotis sudaro metodinė komisija, derindama su socialiniais partneriais. Užduotis tvirtina kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininkas (socialinių partnerių kompetentingas atstovas).
Teorinis egzaminas vykdomas raštu, bilietuose pateikiami penki profesinio mokymo dalykų klausimai. Praktinis egzaminas vykdomas pas socialinius partnerius arba praktinio mokymo dirbtuvėse. Egzaminai vertinami pagal dešimties balų vertinimo kriterijus.
Asmenys, sėkmingai baigę mokymo programą ir išlaikę baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą įgyja avalynės taisytojo kvalifikaciją ir jiems išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Įgiję kvalifikaciją avalynės taisytojai gali dirbti AB, individualiose įmonėse, kur gaminami ar taisoma avalynė ar odos gaminiai arba įkurti savo smulkias verslo įmones - taisyklas.
Programą parengė Šiaulių lengvosios pramonės mokyklos specialistai. Atsižvelgiant į Darbo rinkos profesinio mokymo reglamentus, programą pakoregavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyrius.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Kaunas Karaliaus Mindaugo pr. 11
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Vilnius Didlaukio g. 84
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju