Mokymo programos
Religijos studijos
Valstybinis kodas: 62102H203
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji religijos mokslų magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos religijotyrininkus, gebančius spręsti su religija susijusius klausimus, žiniasklaidoje juos kompetetingai analizuoti, dėstyti religijos mokslus vidurinėse mokyklose bei kolegijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universiteto magistrantūrą konkursines sąlygas.
Būsimieji religijos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: religijos filosofiją, religijų istoriją, dogmų istoriją ir sistematiką, krikščioniškąją etiką, bažnyčią ir valstybę ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus religijos mokslų magistratūros, religijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Religijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių, ar socialinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį (bet būti išklausius vieną filosofijos bei religijos ir kultūros kursą) bei siekiantiems tapti religijos mokslų magistrais, religijotyrininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju