Mokymo programos
Slavų filologija
Valstybinis kodas: 612T90001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus, gebančius savarankiškai analizuoti kalbos ir literatūros raiškos formas, atlikti filologinius tyrimus, teoriškai ir praktiškai vartoti pasirinktą slavų kalbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji slavų filologijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, kalbą ir informacijos technologijas, filosofijos istoriją ir kitus dalykus.
Aukštosios mokyklos nustatytu dažnumu šioje studijų programoje būna priimami studentai į skirtingų užsienio kalbų (bulgarų, čekų, serbų ir kroatų, slovėnų) studijas. Pagal atitinkamą užsienio kalbą studijuoja šiuos specialybinius dalykus: slavų filologijos įvadą, atitinkamos tautos literatūrą ir kultūros istoriją, atitinkamos šalies istoriją ir kultūrą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus slavų filologijos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Slavų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti literatūrinių ir dalykinių tekstų vertėjais, referentais, administratoriais ir organizatoriais bei redaktoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti literatūrinių ir dalykinių tekstų vertėjo, referento, administratoriaus ir organizatoriaus bei redaktoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai bendrauti užsienio kalba įvairiose situacijose, analizuoti ir vertinti slavų kalbos šalies kultūros, istorijos, politikos reiškinius, versti žodžiu ir raštu iš slavų (bulgarų, čekų, serbų ir kroatų, slovėnų) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į slavų (bulgarų, čekų, serbų ir kroatų, slovėnų) kalbą, savarankiškai atlikti tiriamąjį darbą ir taikyti suformuotus įgūdžius bei įgytas žinias profesinėje veikloje arba tolimesnėse studijose;
- žinoti svarbiausius lietuvių filologijos mokslo dalykus, kalbos ir rašto istoriją, atitinkamos slavų šalies (bulgarų, čekų, serbų, kroatų. slovėnų) literatūrą ir jos raidą bei tautos istoriją ir kultūrą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slavų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti slavų filologijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju