Mokymo programos
Slavų literatūros
Valstybinis kodas: 62104H128
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos lietuvių literatūros specialistus gebančius naudotis literatūros istorijos ir teorijos sąvokomis, atrinkti, palyginti, analizuoti ir įvertinti literatūros tekstus istoriniu ir dabarties požiūriu, kritiškai ir analitiškai mąstyti, geba atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti turimus duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu rusų arba lenkų kalba.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji slavų literatūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: literatūros mokslo metodologiją, literatūros filosofiją, šiuolaikinę Rytų slavų literatūrą, humanitarinių mokslų metodologiją, literatūros fenomenologiją, Biblijos ir Antikos paveldus lietuvių literatūroje, senosios lenkų literatūros žanrinius ypatumus, Rytų Europos poeziją, rusų avangardą ir modernizmą bei kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas slavų literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus slavų literatūros studijų programą, studijas galima tęsti filologijos krypties doktorantūros programose.
Slavų literatūros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti slavų literatūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju