Mokymo programos
Vertimas
Valstybinis kodas: 62104H130
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vertėjus, filologijos magistrus, gebančius dirbti mokslinį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vertimo magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: vertimo teoriją, leksikografiją, mokslinius tyrinėjimus, terminologiją; taikomuosius studijų dalykus: specialiųjų (mokslinių ir techninių) tekstų vertimą, meninio ir publicistinio teksto vertimą, teksto redagavimą, verslo anglų kalbą ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vertėjo profesinė kvalifikacija.
Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vertimo studijų programa skirta asmenims, turintiems filologo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti vertėjais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro laipsnis ir vertėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti vertėjo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro laipsnį ir vertėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti versti specialiuosius (mokslinius ir techninius), meninius ir publicistinio pobūdžio tekstus, redaguoti tekstą, laisvai žodžiu ir raštu bendrauti užsienio kalba įvairiose komunikacinėse situacijose, teorines žinias taikyti praktiniame darbe, vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus, praktiškai pritaikyti mokslines koncepcijas ir teorijas;
- žinoti šiuolaikines vertimo teorijas, jų kryptis, vertimo rūšis ir formas, vertimo ekvivalentiškumo lygmenis, specialiųjų, meninių ir publicistinių tekstų leksines-frazeologines ir morfologines-sintaksines ypatybes, terminologiją, žodynų ir tekstynų sudarymo principus, mokslinio darbo rengimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro laipsnį ir vertėjo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vertimo filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro laipsnio ir vertėjo kvalifikacijos reikia turėti užsienio kalbos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vertėju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro laipsnį ir vertėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti profesionaliais vertėjais vertimų biuruose, diplomatinėse tarnybose, kultūros įstaigose, redakcijose ar leidyklose, turizmo ir kelionių agentūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju