Mokymo programos
Paveldosauga
Valstybinis kodas: 62105H106
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji istorijos magistrantūros, paveldosaugos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos paveldosaugininkus, išmanančius pamatines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus, turinčius praktinių įgūdžių darbui paveldosaugos ir mokslinių istorijos tyrimų srityje (išskyrus intervencinę paveldosaugą).
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji paveldosaugininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: paveldosaugos teorijas, Lietuvos istorijos teorines ir didaktines problemas, Lietuvos paveldosaugos sistemą ir jos regioninius kontekstus, kultūros paveldo komunikaciją ir interpretaciją, Lietuvos archeologinį paveldą, jo tyrimų ir apsaugos problemas ir kt.
Vykdoma dviejų dalių profesinė praktika: mokslinė ir taikomoji. Profesinę praktiką studentai atlieka potencialiose darbo vietose: Lietuvos istorijos institute, Kultūros ministerijoje, paveldosaugos sistemoje, įvairiuose šalies muziejuose ir bibliotekose. Praktinių studijų trukmė - 800 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimų atlikimo, praktikos metu iškilusių problemų išsiaiškinimo bei sprendimo suradimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir paveldosaugininko profesinė kvalifikacija.
Baigus paveldosaugos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Paveldosaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti istorijos magistrais, paveldosaugininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju