Mokymo programos
Europos studijos
Valstybinis kodas: 62102S102
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos Europos studijų specialistus, išmanančius Europos Sąjungos ir jos valstybių narių politines sistemas ir jose vykstančius politinius procesus, suprantančius Europos integracijos gilinimo ir plėtros procesą, žinančius jį aiškinančias teorijas, gebančius išskirti Europos Sąjungos vykdomų politikų priežastis ir įvertinti galimas jų pasekmes; analizuoti ir vertinti integracijos procesus ir jų poveikį konkrečių valstybių raidai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Europos integracijos teorijas, nacionalizmą ir regionalizmą Europoje, ES išorinius santykius, ekonominę ir pinigų sąjungą, globalizaciją ir demokratizaciją, Europos ekonomiką, Europos kultūros istoriją, žmogaus teises Europoje, ES teisę, bendradarbiavimo ir integracinius procesus Baltijos jūros šalių regione ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Europos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti politikos mokslų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju