Mokymo programos
Komercinė kokybės vadyba
Valstybinis kodas: 62103S115
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius įgyvendinti Lietuvos nacionalinę kokybės programą ir verslo strategiją, Europos Sąjungos kokybės politiką bei įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius bei vykdyti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir veiklos kokybės užtikrinimo ir bei kitose bendrosios vadybos srityse. Absolventas geba racionaliai ir kūrybiškai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: rinkos tyrimus, visuotinės kokybės vadybą, projektų valdymą, kokybės diagnostiką ir auditą, verslo politiką, kokybės vadybos metodus, tarptautinius finansus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kokybės vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Kokybės vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti kokybės vadybininku bei auditoriumi, kokybės sistemų bei procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, konsultantu.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju