Mokymo programos
Paslaugų vadyba
Valstybinis kodas: 62103S122
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius efektyviai dirbti privačiose paslaugų įmonėse ir organizacijose, atlikti paslaugų sferos mokslinius tyrimus, taikyti pažangius paslaugų vadybos modelius ir sprendimus, racionaliai ir kūrybiškai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: paslaugų teoriją ir praktiką, tyrimų metodus, turizmo teoriją ir praktiką, rinkos tyrimus, paslaugų marketingo valdymą, strateginį turizmo planavimą, verslo politiką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus paslaugų vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Paslaugų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti kompetentingais paslaugų vadybos specialistais, taip pat dirbti pedagoginį, mokslinį bei konsultacinį darbą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju