Mokymo programos
Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba
Valstybinis kodas: 62103S146
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius analizuoti tarptautinio verslo kultūrinę, ekonominę, politinę, teisinę, mokslinę ir technologinę aplinką bei priimti pagrįstus vadybinius sprendimus. Absolventas geba racionaliai ir kūrybiškai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Europos integracijos ekonominę teoriją, tyrimo metodus, tarptautinę prekybą ir tiesiogines užsienio investicijas bei kitus dalykus: globalizavimą, tarptautinio verslo strategiją, ES ekonominę teisę.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: tarptautinio verslo ekonomika ir tarptautinio verslo vadyba.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos plataus akiračio tarptautinio verslo vadybos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju