Mokymo programos
Vadybos informacinės sistemos
Valstybinis kodas: 62103S106
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą su asmenine kompetencija susijusį darbą šiose verslo įmonės veiklos srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas, įmonės (veiklos) organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra. Absolventas geba kūrybiškai ir racionaliai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines ir ryšio technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: makroekonominę analizę, taikomąją ekonometriką, informacinių sistemų projektavimo metodus, gamybos valdymo informacines sistemas, informacinių paslaugų vadybą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus vadybos informacinių sistemų magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vadybos informacinių sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukščiausio lygio informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo specialistais bei ekonomikos ir vadybos krypties taikomosios informatikos mokslininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju