Mokymo programos
Verslo vadyba
Valstybinis kodas: 62103S102
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vadybos ir verslo administravimo magistrus, gebančius įvertinti ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, atlikti mokslinius tyrimus vadybos, verslo administravimo ir ekonomikos srityse, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su vadovaujamo kolektyvo darbu.. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: marketingo veiksmus organizacijoje, strateginį valdymą, audito teoriją ir praktiką, makroekonominę politiką, verslo informacines sistemas, finansinės atskaitomybės analizę, strateginį valdymą, verslo vertinimą ir kitus dalykus.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: auditas ir organizacijų valdymas.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo vadybos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti vyriausiu aukščiausio lygio vadybos ir administravimo bei ūkio valdymo specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju