Mokymo programos
Ekonominė analizė ir planavimas
Valstybinis kodas: 62104S108
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekonominės analizės ir planavimo specialistus, gebančius praktiškai taikyti priešakinę kiekybinės analizės bei matematinio modeliavimo techniką įvairių socialinių bei ekonominių problemų ir sistemų tyrimui, veiklos analizei, plėtros prognozavimui ir planavimui, taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonominės analizės ir planavimo specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ekonomikos globalizavimą, makroekonominę analizę, finansų rinką, makroekonominę analizę, Europos integracijos ekonominę teoriją, makroekonominių procesų prognozavimą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekonominės analizės ir planavimo magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekonominės analizės ir planavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukščiausio lygio analitikais ir projektų vadovais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio analitiko ir projektų vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti išsamiai tirti bei modeliuoti įvairių objektų bei subjektų funkcionavimą ir jų raidą, generuoti mokslines hipotezes ir jas tikrinti, naudoti statistinės empirinių duomenų analizės bei sistemų modeliavimo metodus, rengti išsamias įvairių sričių bei įvairių ūkio objektų studijas, raidos prognozes, plėtros strategijas ir priemonių planus
- žinoti apie globalines, regionines bei nacionalines ekonomikos raidos tendencijas bei jas aiškinančias teorijas
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis bei klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonominės analizės ir planavimo studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, finansinėse bei valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, taip pat įvairiapusiškas išsilavinimas bei gilūs analitiniai gebėjimai leidžia siekti karjeros akademinėje ir viešojo administravimo srityje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju