Mokymo programos
Europos ekonominės studijos
Valstybinis kodas: 62104S114
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti Europos ekonominių studijų specialistus, gebančius pasinaudoti Europos Sąjungos narystės teikiamomis galimybėmis gamybinio kooperavimo, investicijų pritraukimo, mokslinio ir kultūrinio bendradarbiavimo srityje. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Europos ekonominių studijų specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Europos Sąjungos teisę, tarptautinę prekybos politiką, Europos Sąjungos darbo ir socialinę politiką, Europos Sąjungos vidaus rinką ir pasaulio ūkį, projektų valdymą, tarptautinius finansus ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos ekonominių studijų magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Europos ekonominių studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukščiausio lygio Europos ekonominių studijų specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti Europos ekonominių studijų specialistu.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti suprasti ir mokėti kritiškai vertinti Europos Sąjungos vidaus ir užsienio ekonominę politiką, ruošti projektus Europos Sąjungos struktūriniams ir kitokiems fondams, atlikti empirinius tyrimus Europos integracijos srityje ir pateikti pagrįstas išvadas ir pasiūlymus, pasinaudoti Europos Sąjungos narystės teikiamomis galimybėmis gamybinio kooperavimo, investicijų pritraukimo, mokslinio ir kultūrinio bendradarbiavimo srityje
- žinoti Europos ekonominius, teisinius, politinius ir socialinius pagrindus, teorines ir praktines žinias apie Europos Sąjungos institucijas ir jų veiklos mechanizmą
- gebėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis bei klientais.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Europos ekonominių studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Europos Sąjungos institucijose, vyriausybinėse įstaigose, dalyvaujančiose Europos Sąjungos institucijų veikloje, savivaldybėse, įgyvendinančiose Europos integracijos projektus, verslo įmonėse, ruošiančiose bei įgyvendinančiose Europos plėtros projektus, konsultacinėse firmose, ruošiančiose Europos Sąjungos paramos projektus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju