Mokymo programos
Finansai
Valstybinis kodas: 62104S109
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekonomikos magistrus, gebančius kritiškai vertinti ekonomikos bei finansų teorijas ir tyrimo metodus, suteikti pakankamas žinias, būtinas analizuoti finansines problemas makrolygyje ir priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame valdymo lygyje, supažindinti su tarptautinių finansų institucijų ir finansų rinkų raida, tikslais ir uždaviniais, jų vaidmeniu pasaulinėje ekonomikoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: finansinę apskaitą, ekonominę ir pinigų sąjungą, makroekonominę analizę, makroekonominę analizę, tarptautinius finansus, bankų vadybą, ekonominės konjunktūros tyrimus, ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus finansų magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Finansų studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti profesionaliais finansų specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju