Mokymo programos
Informacijos visuomenės studijos
Valstybinis kodas: 62105S106
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informacijos visuomenės studijų specialistus, išmanančius socialinių, komunikacinių, politinių, ekonominių bei kultūrinių raiškų analizę informacinių-komunikacinių technologijų (IKT) plėtros ir globalizacijos kontekste, turinčius platų analizės ir vadybos įgūdžių spektrą, IKT išteklių bei inovacijų valdymo supratimą bendrame socialinės, politinės ir ekonominės kaitos kontekste.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: gyventojų užimtumo teorijas ir darbo rinkos pokyčius, informacijos visuomenės politiką ir teisę, infoetiką ir bioetiką, šiuolaikinės Lietuvos socialinę kaitą, socialinių inovacijų technologijas ir kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika institucijose, kuriose informacinių technologijų pagrindu priimami socialiniai, politiniai ir ekonominiai sprendimai. Praktinių studijų trukmė ? 160 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami praktinio teorinių žinių taikymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informacijos visuomenės studijų programą, studijas galima tęsti socialinių bei humanitarinių mokslų sričių doktorantūros studijų programoje.
Informacijos visuomenės studijų programa skirta asmenims, turintiems sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju