Mokymo programos
Sociologija ir kriminologija
Valstybinis kodas: 62105S104
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos sociologijos ir kriminologijos specialistus, išmanančius šiuolaikinę sociologijos teoriją ir metodologiją, baudžiamąją teisę ir kriminologiją, turinčius kriminologinius analitinius ir praktinius įgūdžius, kūrybinius tiriamuosius gebėjimus ir nepriklausomą, atvirą bei kritišką mąstymą, gerą nuovoką apie kriminologo profesinę etiką bei moralinius kriminologinio tyrimo principus, suprantančius socialinės kontrolės ir deviacijos problemas plačioje kultūrinėje perspektyvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: baudžiamąją teisę, deviacijų sociologines problemas, kokybinių tyrimų metodologiją, baudžiamąją teisę, socialinio tyrimo metodus kriminologijoje, asocialaus elgesio psichologiją, nusikaltimų tyrimų psichologiją, priklausomybių psichologiją, organizacijų teoriją, šiuolaikinės ekonomikos teorijas.
Atliekama dviejų etapų sociologinių ir kriminologinių tyrimų praktika: studento praktinės veiklos ir praktinės veiklos aptarimo. Praktinių studijų trukmė ? 200 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimo problemų sprendimo, gautų rezultatų interpretavimo, išvadų formulavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sociologijos ir kriminologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sociologijos ir kriminologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju