Mokymo programos
Vamzdžių Klojėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262058214
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Vykdant statybos - montavimo darbus, tenka atlikti ir įvairių požeminių inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, šilumos tinklų, kanalizacijos) klojimo darbus. Čia pateikiama vamzdžių klojėjo mokymo programa yra antro profesinio išsilavinimo lygio mokymo programa, taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Programos tikslas - parengti antro profesinio išsilavinimo lygio vamzdžių klojėjus, sugebančius kvalifikuotai paruošti pagrindus vamzdžių klojimui, kloti vamzdžius, surinkti cementinius, ketinius, keraminius, plastmasinius, vamzdžius į grandis, pastatyti armatūrą. Įgyjamas pagal šią mokymo programą pasirengimas maždaug atitinka anksčiau taikytą trečios kvalifikacinės kategorijos vamzdžių klojėjo kvalifikaciją.
Mokymosi trukmė - 12 savaičių. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą negu numatyta programoje arba įgijusiems patirtį, mokymosi trukmė gali būti sutrumpinta.
Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą ir sulaukusiems 18 metų. Siūlomas mokymo režimas yra 40 val. per savaitę, nes bus mokomi jau pilnamečiai asmenys.
Pateikta mokymo plane dalykų nagrinėjimo seka atitinka siūloma ir jų nagrinėjimo eiliškumą.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos būsimojo vamzdžių klojėjo įgytos teorinės žinios ir praktiniai sugebėjimai.
Sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys įgyja vamzdžių klojėjo kvalifikaciją ir jiems išduodamas nustatytos formos valstybės pripažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas.
Įgiję kvalifikaciją, vamzdžių klojėjai gali įsidarbinti firmose ir organizacijose, kurios įrengia požemines komunikacijas.
Mokymo programą parengė Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro specialistai, įvertinant Statybos profesinės grupės mokymo programų ekspertų komisijos pastabas ir atsižvelgiant į naujus darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju