Mokymo programos
Psichologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612S10001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plačios erudicijos specialistus, turinčius mokslinį nervų sistemos, psichikos ir elgesio bei jų tarpusavio sąveikos, empirinių įrodymų vaidmens, kuriant psichologijos teorijas bei teorijos vaidmens renkant ir interpretuojant duomenis, supratimą, išmanančius psichikos tyrimo metodus, gebančius kritiškai įvertinti psichologijos teorijas, tyrimus bei jų taikymą, nepriklausomai atlikti tyrimus, taikyti psichologijos teorines žinias plačiam kasdienio gyvenimo klausimų ratui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, logiką, edukologiją, psichiatrijos įvadą, egzistencinę ir gyvenimo filosofiją bei specialybinius dalykus: psichologijos įvadą (studijų įvadas ir bendroji psichologija), bendrąją psichologiją (pojūčiai ir suvokimas), pojūčių ir suvokimo praktikumą, eksperimentinės psichologijos metodus, socialinių įgūdžių praktikumą ir atkitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti psichologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti psichologo darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti daugialypius psichologijos dėsnius sprendžiant psichologinius uždavinius, identifikuoti ir įvertinti pagrindinius elgesio bei veiklos modelius, remiantis profesiniais etikos įgūdžiais ir panaudojant įvairius duomenų rinkimo būdus savarankiškai atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti gautus duomenis, naudojant įvairias teorines paradigmas, ieškoti, rasti ir tvarkyti informaciją, kritiškai vertinti pirminius informacijos šaltinius, bendrauti ir komunikuoti, dirbti grupėje;
- žinoti psichologinio įvertinimo teorijas ir būdus, įvairias psichologinio konsultavimo teorijas ir metodus, turėti pakankamai žinių mokslinio darbo planavimo, duomenų rinkimo, kokybinės ir kiekybinės analizės atlikimo, duomenų interpretavimo srityse;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Psichologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, socialinės rūpybos srityse, pramonėje, žiniasklaidoje, informacinėse agentūrose, rinkodaros ir valdymo institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-10-22

Sveiki. Norėčiau sužinoti kokiais žemiausiais egzaminų balais priimama į valstybės finansuojamą mokslą ? Su kokiais žemiausiais balais į nefinansuojamą. kiek kainuoja mokama studijų programa ? dėkui