Mokymo programos
Psichologija
Valstybinis kodas: 612S10002
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plačios erudicijos specialistus, turinčius mokslinį nervų sistemos, psichikos ir elgesio bei jų tarpusavio sąveikos, empirinių įrodymų vaidmens, kuriant psichologijos teorijas bei teorijos vaidmens renkant ir interpretuojant duomenis, supratimą, išmanančius psichikos tyrimo metodus, gebančius kritiškai įvertinti psichologijos teorijas, tyrimus bei jų taikymą, atlikti tyrimus nepriklausomai, taikyti psichologijos teorines žinias plačiam kasdienio gyvenimo klausimų ratui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji psichologai studijuoja tik specialybinius dalykus: aukštąją matematiką, bendrąją psichologiją, daugiamatės statistikos metodus, eksperimentinės psichologijos metodus, emocijas ir motyvaciją, statistinių duomenų analizę, psichologinio tyrimo metodologiją, teisės pagrindus, organizacinę psichologiją, klinikinę psichologiją.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus psichologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą bei siekiantiems tapti psichologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti psichologo darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti daugialypius psichologijos dėsnius sprendžiant psichologinius uždavinius, identifikuoti ir įvertinti pagrindinius elgesio bei veiklos modelius, remiantis profesiniais etikos įgūdžiais ir panaudojant įvairius duomenų rinkimo būdus savarankiškai atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti gautus duomenis, naudojant įvairias teorines paradigmas, ieškoti, rasti ir tvarkyti informaciją, kritiškai vertinti pirminius informacijos šaltinius, bendrauti ir komunikuoti, dirbti grupėje;
- psichologinio įvertinimo teorijas ir būdus, įvairias psichologinio konsultavimo teorijas ir metodus, turėti pakankamai žinių mokslinio darbo planavimo, duomenų rinkimo, kokybinės ir kiekybinės analizės atlikimo, duomenų interpretavimo srityse;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Psichologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos (turintiems aukštąjį išsilavinimą) studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti aukštąjį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, socialinės rūpybos srityse, pramonėje, žiniasklaidoje, informacinėse agentūrose, rinkodaros ir valdymo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-11-09

Sveiki. Norėčiau sužinoti kokiais žemiausiais egzaminų balais priimama į valstybės finansuojamą mokslą ? Su kokiais žemiausiais balais į nefinansuojamą. kiek kainuoja mokama studijų programa ? dėkui

2010-10-22

Sveiki. Norėčiau sužinoti kokiais žemiausiais egzaminų balais priimama į valstybės finansuojamą mokslą ? Su kokiais žemiausiais balais į nefinansuojamą. kiek kainuoja mokama studijų programa ? dėkui