Mokymo programos
Specialioji pedagogika
Valstybinis kodas: 62107S128
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos profesinės kompetencijos pedagogus, darbui su specialiųjų poreikių vaikais, mokančius pažinti neįgalius (specialiųjų poreikių) ugdytinius, konsultuoti kitus pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo klausimais, žinančius naujausius pasiekimus specialiojo ugdymo srityje, pagrindinius integruoto ugdymo sprendimo būdus. Suteikti galimybę specializuotis siauresnėje neįgalumo srityje (darbui su sutrikusios klausos ir regos mokiniais, protiškai atsilikusiais vaikais, turinčiais specifinių mokymosi negalių, fizinių ir elgesio sutrikimų) Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji specialieji pedagogai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: neuropsichologiją ir neuropatologiją, pedagoginio tyrimo metodus, integruotą ugdymą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, vaikų psichiatriją ir psichoterapiją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika ugdymo bei socialinėse institucijose. Praktinių studijų trukmė - 280 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami planavimo, organizavimo, darbo su specialiųjų poreikių ugdytiniais, bendravimo, problemos nustatymo bei įvertinimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus specialiosios pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Specialiosios pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju