Mokymo programos
Bibliotekų ir informacijos centrų vadyba
Valstybinis kodas: 62109S103
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius numatyti ir valdyti socialines, technologines ir kultūrines permainas, darančias įtaką bibliotekų ir informacijos tarnybų veiklai, aktyviai dalyvauti formuojant efektyvią bibliotekų, kultūros ir informacijos politiką ir strategiją nacionaliniu, vietiniu ir instituciniu lygmeniu ir ją realizuoti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos magistrai studijuoja gilinamoji lygio dalykus: bibliotekų ir informacijos centrų vadybą, vaikų informacinius gebėjimus ir skaitybą, bibliotekų paslaugų rinkodarą, informacijos verslą, kultūros paveldo organizavimą, skaitmeninimą, intelektinės nuosavybės teisę, iškalbos meną, žiniasklaidos psichologiją, tarpkultūrinę komunikaciją, žiniasklaidos rinkodarą ir kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami profesinio meistriškumo įgūdžiai, darbo komandoje ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bibliotekų ir informacijos centrų vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti komunikacijos ir informacijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju