Mokymo programos
Informacijos sistemų vadyba
Valstybinis kodas: 62109S104
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius vadovauti informacijos sistemų kūrimo, plėtros ir vadybos procesams visose dimensijose: strateginėje, technologinėje, žmogiškųjų išteklių, finansų ir organizacinėje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: informacijos technologijų ir telekomunikacijų saugą, informacinių sistemų projektavimą, marketingą virtualioje aplinkoje, sprendimų priėmimo teorijas ir sistemas, informacinės visuomenės sistemas ir kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 120 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacijos sistemų kūrimo, valdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informacijos sistemų vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Informacijos sistemų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti komunikacijos ir informacijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju