Mokymo programos
Knygotyra
Valstybinis kodas: 62109S106
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tyrėjus, gebančius kritiškai vertinti knygų ir joms giminingų leidinių gamybos, sklaidos ir vartojimo procesus, juos organizuoti ir valdyti, knygos tyrimuose taikyti bendruosius ir specifinius mokslo metodus, rengti analitinę medžiagą, vadovauti problemų tyrimui ir tyrėjų kolektyvui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elektroninę leidybą, knygotyros istoriografiją, knygos dizainą, knygotyros istoriją ir teoriją, leidybą ir knygų platinimą bei kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami profesiniai įgūdžiai, vadovavimo, darbo komandoje ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus knygotyros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Knygotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti komunikacijos ir informacijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju