Mokymo programos
Aprangos mados inžinerija
Valstybinis kodas: 621J40004
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių žinių apie aprangos gamybos skaitmenines technologijas, ekologiškos aprangos inžineriją, šiuolaikinius aprangos medžiagų ir gaminių tyrimo būdus bei jų eksploatacinės elgsenos vertinimo principus, inovacijų kūrimą ir jų ekonominį vertinimą, prekės ženklo valdymą globaliame mados versle, mados inžinerinių projektų valdymą ir lanksčios gamybos organizavimo strategijas; gebančius atpažinti, analizuoti ir originaliai spręsti kompleksines aprangos inžinerines, specialias bendrainžinerines ir mokslines problemas, taikyti šiuolaikinius aprangos tyrimo metodus, profesinius sprendimus grįsti aplinkosauginėmis nuostatomis, konstruktyviai diskutuoti, dirbti komandoje ir mokslinį tiriamąjį, inžinerinį ir vadybinį darbą aprangos kūrimo, gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aprangotyrą, aprangos gamybos skaitmenines technologijas, tarptautinės aprangos gamybos organizavimą, ekologiškos aprangos inžineriją, mados produkto kūrimą, prekės ženklo valdymą, ir taikomuosius studijų dalykus: mados teoriją, mados kolekcijų dizainą, ir kitus dalykus.
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja pramonės inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 8-20 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Aprangos mados inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Aprangos mados inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems pramonės inžinerijos studijų krypties ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, inžinerinį ir vadybinį darbą aprangos kūrimo, gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas mados pramonės srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus aprangos gamybos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus mados pramonės gaminių inžinerijos problemų analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias aprangos, interjero ir mados pramonės gaminių inžinerijos, ir humanitarinių, socialinių bei technologijos mokslų tarpdisciplinines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias mados pramonės žinias ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje mados pramonėje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant mados pramonės bei rinkos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų, pvz., tekstilės, baldų, interjero ir pan. inžinerijos, dizaino ir pardavimo veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti pramonės inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aprangos mados inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, inžinerinį ir vadybinį darbą aprangos ir panašių gaminių kūrimo, gamybos, prekybos ir kitų paslaugų įmonėse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju