Mokymo programos
Telekomunikacijų fizika ir elektronika
Valstybinis kodas: 621H61001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti telekomunikacijų fizikos ir elektronikos magistrus, gebančius teorines ir praktines žinias panaudoti darbui telekomunikacijų, elektronikos, aukštųjų technologijų įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji telekomunikacijų fizikos ir elektronikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elektroakustiką, informacinių technologijų medžiagas, akustooptiką, taikomąją elektrodinamiką, mobiliąsias telekomunikacijų sistemas ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus telekomunikacijų fizikos ir elektronikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijų programa skirta asmenims, turintiems telekomunikacijų inžinerijos, elektronikos arba fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti plataus profilio telekomunikacijų ir elektronikos inžinerijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos telekomunikacijų ir elektronikos inžinerijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti su telekomunikacijų bei elektroninikos įrenginiais ir jų sistemomis, gali eksploatuoti ir valdyti telekomunikacijų ir elektronikos sistemas, gerai žino įrenginių ir sistemų veikimo fizikinius principus, juos taikyti telekomunikacijų ir elektronikos technologijų bei įrenginių kūrimui;
- žinoti šiuolaikines informacines technologijas, telekomunikacijų ir elektronikos sistemų įrenginių veikimo fizikinius principus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, partneriais bei klientais.
Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal telekomunikacijų fizikos ir elektronikos studijų programą.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti telekomunikacijų inžinerijos, elektronikos arba fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti telekomunikacijų ir elektronikos inžinerijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų technologijų bei telekomunikacijų įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju