Mokymo programos
Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
Valstybinis kodas: 621L25001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinių santykių ir diplomatijos specialistus, žinančius apie valstybių užsienio politikos formavimo procesą ir jį įtakojančius veiksnius, tarptautinių santykių raidą ir formas, išmanančius tarptautinių santykių teoriją ir tyrimo metodologiją, gebančius analizuoti ir vertinti tarptautinės politikos procesus bei numatyti jų poveikį tarptautinės bendruomenės nariams.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: šaltąjį karą ir Europos politiką, tarptautinių santykių teorijas, Lietuvos užsienio politikos problemas, tarptautinės bendruomenės struktūrą, diplomatinį protokolą ir diplomatijos organizaciją, tarptautinių sutarčių teisę, derybų meną, diplomatijos meną, tarptautinės bendruomenės neformalias institucijas ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti politikos mokslų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti tarptautinių santykių ir diplomatijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti orientuotis naujoje ir sparčiai kintančioje tarptautinėje aplinkoje, analizuoti ir vertinti tarptautinės politikos procesus bei numatyti jų poveikį tarptautinės bendruomenės nariams;
- žinoti valstybių užsienio politikos formavimo procesą ir jį įtakojančius veiksnius, tarptautinių santykių raidą ir formas, tarptautinių santykių teoriją ir tyrimo metodologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti tarptautinių santykių ir diplomatijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti diplomatinėje tarnyboje, užsienio politikos analitikais tarptautinėse, valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, tyrėjais mokslo ir akademinėse institucijose, užsienio politikos apžvalgininkais žiniasklaidos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju