Mokymo programos
Draudimo vadyba
Valstybinis kodas: 621N20002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas parengti kompetentingus aukštos kvalifikacijos specialistus (draudimo veiklos vadybininkus), įgijusius naujausias teorines žinias ir praktinės veiklos įgūdžius, gebančius spręsti strateginius ir taktinius vadybos uždavinius, iškylančius Lietuvos Respublikos draudimo institucijoms bei privataus draudimo verslo bendrovėms, taip pat galinčius atlikti analitinius mokslo tiriamuosius darbus, susijusius su draudimo veiklos problemomis.
Stojant į magistrantūros programą "Draudimo vadyba" konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų ekonomikos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai be papildomų reikalavimų, o taip pat kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindų dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Studijuojantieji studijų programą "Draudimo vadyba" studijuoja šiuos pagrindinius dalykus: "Ne gyvybės draudimo teorija ir praktika", "Gyvybės ir socialinio draudimo teorija ir praktika", "Draudimo vadybos ir marketingo teorija ir praktika", "Rizikos valdymo ir žalų reguliavimas", "Apskaitos draudimas įmonėje", "Tyrimų metodai", "Marketingo tyrimai", "Verslo politika".
Studijų programos "Draudimo vadyba" magistrantai profesinės praktikos neatlieka. Jie rengia ir gina magistro baigiamąjį darbą.
Baigę šią programą magistrai gali tęsti studijas vadybos ir verslo administravimo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Draudimo vadybininko kvalifikacija reikalinga norintiems dirbti vadybininkais privataus verslo draudimo bendrovėse bei brokerių įmonėse, siekiantiems dirbti Lietuvos draudimo priežiūros komisijos institucijoje, taip pat socialinio draudimo srityje; norintiems studijuoti doktorantūroje bei dirbti pedagoginį mokslinį darbą.
Draudimo vadybos absolventai privalo gebėti:
naudotis naujausiomis telekomunikacinėmis, informacinėmis priemonėmis;
vartoti užsienio kalbą žodžiu ir raštu;
savarankiškai parengti metodiką ir atlikti mokslinius bei praktinius tyrimus;
vertinti besikeičiančią draudimo verslo aplinką Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir jos įtaką draudimo bendrovių veiklos kiekybiniams ir kokybiniams tyrimams.
Draudimo vadybos specialistai įgis naujausių draudimo teorijos, draudimo veiklos vadybos, draudimo rizikos valdymo, turto ir verslo vertinimo, draudimo teisės, ne gyvybės draudimo, gyvybės ir socialinio draudimo, perdraudimo, draudimo marketingo, draudimo finansų, draudimo apskaitos žinių.
Draudimo vadybos specialistai privalo turėti verslumo savybių: intuicija, numatant tam tikras vadybinių sprendimų pasekmes arba vartotojų rinkoje tendencijas ir pan., reakcija į kintančią draudimo verslo išorinė aplinką ir atsirandančius pokyčius draudimo rinkoje, pasitikėjimas savimi priimant strateginius ir taktinius vadybos sprendimus; troškimas kilti karjeros laiptais. Draudimo vadybos specialistai taip pat turi būti žingeidūs naujovėms bei pasižymėti sumanumu bendraujant su verslo partneriais ir klientais.
Draudimo vadybos magistro lygio kvalifikaciją galima įgyti tik universitete.
Stojant į magistrantūros programą "Draudimo vadyba" konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų ekonomikos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai be papildomų reikalavimų, o taip pat kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindų dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju