Mokymo programos
Kokybės vadyba
Valstybinis kodas: 621N20004
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programos "Kokybės vadyba" tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos kokybės vadybos specialistus ir vadovus, turinčius visapusiškas žinias kokybės vadybos srityje, galinčius įgyvendinti Lietuvos nacionalinę kokybės programą ir verslo strategiją, Europos Sąjungos kokybės politiką bei įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius, projektuoti ir diegti įmonėse kokybės vadybos sistemas bei vykdyti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir veiklos kokybės užtikrinimo ir bei kitose vadybos srityse.
"Kokybės vadybos" programa suderinta su tarptautine kokybės vadybos magistro programa EMP.TQM (European Masters Programme for Total Quality Management). Šią programą administruoja Europos universitetų, rengiančių kokybės vadybos magistrus, tinklo EUN.TQM (European Universities Network for Total Quality Management) Akademinė ir Mokslo taryba.
Svarbiausios dėstomų dalykų grupės apima:
a) Vadybos srities tyrimų klausimus (pvz. "Tyrimų metodai", "Marketingo tyrimai", "Kokybės vadybos metodai");
b) Kokybės vadybos klausimus (pvz., "Kvalitologija", "Visuotinės kokybės vadyba", "Verslo procesų kokybės valdymas", "Strateginis valdymas", "Projektų valdymas", "Tarpkultūrinė vadyba") ;
c) Kokybės vadybos sistemų kūrimas ir jų auditas (pvz., "Kokybės sistemų projektavimas", "Kokybės diagnostika ir auditas", "Organizacijų psichologija", "Žmoniškųjų išteklių valdymas").
"Kokybės vadybos" programoje užtikrinamas teorinių žinių bei praktinių įgūdžių ugdymo derinimas visų studijų metu. Specialybės dėstomų disciplinų pratybose atliekamos ne tik verslo (veiklos) simuliacijos, bet einama ir žymiai toliau - atliekamos realios užduotys, konkrečių organizacijų veiklos kokybės diagnostika, kokybės auditas ir kt.
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje.
Viso studijų laikotarpio metu studentai nuosekliai nagrinėja pasirinktą temą teoriniu bei praktinius aspektu (atlikdami savarankišką tyrimą), pirmojo semestro pabaigoje apgindami mokslo tiriamojo darbo teorinę dalį, antrojo - praktinę dalį, trečiojo - Magistro baigiamąjį darbą.
Baigusieji galės toliau mokytis doktorantūroje socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo kryptyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijų programos "Kokybės vadyba" absolventai gali dirbti organizacijos kokybės padalinio vadovu, kokybės vadybininku bei auditoriumi, įvairių kokybės sistemų bei procesų vadybininku, projektų vadovu, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, vadybos konsultantu, vadybininku ir specialistu valstybės ir kitose viešojo sektoriaus institucijose, kurti savo įmones ir joms vadovauti, tęsti studijas doktorantūroje.
Programos "Kokybės vadyba" absolventas turi gebėti:
" Išmanyti visuotinės kokybės vadybos metodologiją ir gebėti ją taikyti verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų veiklos tobulinimui ir gyvenimo kokybės gerinimui;
" Savarankiškai pasirinkti reikalingus tyrimo metodus ir analizuoti gautą informaciją;
" Suprasti įvairių verslo sektorių ypatumus;
" Išmanyti kokybės, aplinkosaugos, saugos, socialinės atsakomybės vadybos sistemų kūrimo metodologiją ir procesą bei mokėti jas projektuoti, diegti, tobulinti ir palaikyti;
" Gebėti atlikti kokybės vadybos sistemų ir veiklos auditą bei produktų kokybės ir aplinkosauginį vertinimą;
" Suvokti šiuolaikinę kokybės aprėptiems sistemą ir jos turinį bei įtaką šalies ir pasaulio ekonominei ir socialinei raidai;
" Mokėti integruoti kokybės ir verslo technologinės aplinkos informaciją ir panaudoti ją naujoms idėjoms generuoti, modeliams ar sistemoms kurti ir juos taikyti;
" Gebėti vertinti ir tobulinti organizacijos procesus bei analizuoti jų veiksmingumą;
" Suvokti strateginės ir sisteminės verslo procesų vadybos metodologiją ir gebėti ją taikyti organizacijos veiklos tobulinimui;
" Išmanyti pokyčių vadybos metodologiją;
" Gebėti nustatyti ir įvertinti organizacijų veiklos brandos lygmenis;
" Suvokti organizacijų, šalies ir pasaulines darnios plėtros prielaidas, priemones ir sistemas;
" Gebėti dirbti komandoje ir jai vadovauti bei priimti savarankiškus sprendimus;
" Suvokti vadovavimo ir lyderystės ugdymo būdus ir priemones;
" Gebėti formuoti ir įgyvendinti organizacijos vertybių sistemą;
" Mokėti kurti, įgyvendinti ir tobulinti organizacijų strategijas;
" Gebėti inicijuoti ir realizuoti mokslo ir verslo projektus, įsisavinti ir taikyti naujausius tyrimo ir veiklos metodus;
" Veikloje vadovautis visuotinais etikos ir socialinės atsakomybės principais.
Magistrantai turi turėti pagrindines vadybos darbui būtinas asmenines savybes: analitinį ir kūrybinį mąstymą, komunikabilumą, organizuotumą. Be to, būtina orientacija į tikslą, pasirengimas imtis atsakomybės, gebėjimas dirbti komandoje.
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Be to, gali būti priimami baigusieji ekonomikos arba komunikacijos ir informacijos krypties ar kitas universitetines studijas, jeigu išklausyti dalykai, numatyti priėmimo į VU Ekonomikos fakulteto magistrantūros studijas taisyklėse.
Tokią kvalifikaciją galima įgyti tik universitetinėse antrosios pakopos studijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju