Mokymo programos
Marketingas ir prekybos vadyba
Valstybinis kodas: 621N50001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos marketingo ir prekybos vadybos specialistus gebančius įsisavinti rinkodaros, prekybos ir logistikos procesų organizavimą, gebėti rengti realius projektus ir programas, analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, interpretuoti gautus rezultatus bei naudoti įvairias teorines paradigmas, priimti strateginius sprendimus įvairiose rinkodaros ir prekybos valdymo srityse.

Konkurse į antrosios pakopos studijas dalyvauja asmenys, turintys ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro arba jam prilygintą) išsilavinimą. Stoti gali ekonomikos, vadybos, verslo administravimo bakalaurai ar jiems prilygstantys. Kitų krypčių bakalaurai, surinkę 20 kreditų iš šių sričių: ekonomika, vadyba, marketingas, finansai, apskaita.

Būsimieji rinkodaros magistrai studijuoja šiuos pagrindinius dalykus: tarptautinį marketingą, prekės ženklo valdymą, strateginį marketingo valdymą, rinkos tyrimo teoriją ir metodus, verslo strategiją, inovacijų vadybą, tarptautinę prekybą, tarptautinį žmogiškųjų išteklių valdymą, vartotojų elgseną, pardavimų valdymą ir kitus dalykus.

Praktinės studijos nenumatytos.

Kiekvieną semestrą magistrantai turi atsiskaityti už mokslo tiriamąjį darbą, kurio metu rašomas magistro baigiamasis darbas. Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam studijas suteikiamas rinkodaros magistro kvalifikacinis laipsnis.

Baigus marketingo ir prekybos vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo krypties bei ekonomikos krypties doktorantūros studijų programose.

Marketingo ir prekybos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti rinkodaros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Rinkodaros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti marketingo ir prekybos vadybos specialisto darbą.

Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rengti realius projektus ir programas, analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, parengti ir atlikti rinkos tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus bei naudoti įvairias teorines paradigmas, priimti strateginius sprendimus įvairiose rinkodaros ir prekybos valdymo srityse;
- žinoti rinkodaros, prekybos ir logistikos procesų organizavimą, rinkos tyrimų metodus, rezultatų analizės būdus ir jų taikymo praktiškai principus, projektų valdymą;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti vadybinius sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.

Rinkodaros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.

Norintiems siekti rinkodaros magistro kvalifikacijos reikia turėti vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti marketingo ir prekybos vadybos specialistu nėra pripažįstami.

Įgiję rinkodaros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti rinkodaros ir rinkotyros specialisto, konsultanto, projektų vadovo darbą visų lygmenų nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju